تحقيق كتابخانه‌هاي الكترونيك در كشورهاي ديگر

الكترونيك,انواع كشورها,تحقيق برق و الكترونيك,دانلود تحقيق,كار تحقيقي برق و الكترونيك,كتابخانه,كتابخانه هاي الكترونيك كشورها,كتابخانه هاي الكترونيكي,كشورهاي مختلف
دانلود تحقيق كتابخانه‌هاي الكترونيك در كشورهاي ديگر

دانلود فایل

در اين بخش، ابتدا به سير تکويني خدمات اطلاعات و كتابخانه اي
در چند دهه اخير ونقش آن در پيشرفت و توسعه جوامع آمريكا و انگليس اشاره
گرديده و سپس نمونه هايي از كتابخانه هاي الكترونيك و روند اجرا در چند
کشور مورد بررسي قرار گرفته است.با بررسي تاريخ تمدن بشري مشخص ميشود
که کتابخانه ها بخش جداناپذير جامعه متمدن بوده و با نحوه فکري و بافت
سازماني جامعه انساني ارتباط نزديک دارد.در گذشته کتابخانه شکلي سنتي داشته
و کتابدار همانند يک انبار گردان مسئول نگهداري و ارائه اطلاعات به
مراجعين بوده است، با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزايش روزافزون حجم
اطلاعات وتکنولوژيهاي جديد، کتابخانه ها بايد از محيط داخلي خود فراتر
رفته و روندهاي سياسي، اجتماعي، حقوقي و بازارهاي تکنولوژي اطلاعات را مد
نظر داشته باشند.آمريكا: خدمات اطلاعات و كتابخانه اي در
ويرايش جديد گزارش ساليانه‌ي، بخش ويژه‌ي كتاب خانه‌ي پزشكي قرن 21 اضافه
شده است كه مي‌توان آن را از صفحه‌ي‌يك ملاحظه نمود. با افزايش مسؤليت‌هاي
كتاب خانه‌ي ملي پزشكي، NLM و براي پياده كردن سيستم‌هاي جديد و بسيار
توانمند اطلاعاتي جهت پاسخ دهي به نياز عموم مردم و متخصصين پزشكي، NLM به
امكانات و تسهيلات بيشتري نياز دارد . با اين حال، سال مالي 2002
پيشرفت‌هايي را در بسياري از جهات نشان مي‌دهد. براي گزينش تعداد كوچكي از
انبوه مقوله‌هاي اجرا شده، چند گاه شما ر در اين گزارش ذكر شده است . در
سال جاري تعداد سوابق MEDLINE به 12 ميليون رسيد. در سال 2002، MEDLINE
و ساير پايگاه‌هاي داده، از طريق سيستم باز‌يابي PubMed، بيش از 500
ميليون بار، مورد باز ديد و جستجو قرار گرفتند. خدمات اطلاعاتي مركز
ملي اطلاعات بيوتكنولژي، روند توسعه خود را ادامه داد. براي نمونه، بانك
اطلاعاتي GenBank از بيش از00/100 گونه‌ي اطلاعاتي تشكيل شده است كه 15
ميليون توالي و بيش از 14 ميليارد زوج اساسي دارد.. اين بانك روزانه مورد
بازديد 50 هزار محقق قرار مي‌گيرد. MEDLINE PIUS. به عنوان‌يكي از
منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشكي مطرح است . در سال 2002، نسخه‌ي
اسپانيايي آن نيز در دسترس مصرف كنندگان قرار گرفت .در تقسيمات NLM
پيشرفت‌هاي مشابه مهّم ديگري نيز وجود داشته است كه برخي از آن‌ها عبارتند
از : گسترش تاريخچه‌ها در بخش علوم و Clinical Trial. Gov مركز ليستر
هيل (Lister Hill)، پاسخ سريع به 11/9 از خدمات اطلاعاتي تخصصي پرسنل و
قرار گرفتن اين خدمات روي وب، بهره‌برداري از شبكه جديد و مركز امنيتي نصب
شده‌ي اداره‌ي سيستم‌هاي ارتباطات و رايانه‌اي، ارائه‌ي بيشتر برنامه‌هاي
جديد آموزشي داده‌ورزي زيستي (bioin formatics) و IAIMS با استفاده از
برنامه‌هاي موسوم به برنامه‌هاي برون سازماني (Extramural) موفقيت‌هايي
مذكور و بسياري ديگر از كاميابي‌هايي كه در اين گزارش تشريح شده‌اند
نتيجه‌ي فعاليت‌هاي اختصاصي پرسنل مجرب و متخصص و هم چنين‌ياري و هم فكري
كادر با استعداد مشاورين و راي‌زنان NLM بوده است . مشاركت همه كاربران
سبب شده است كه اين مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌يكي از منابع كارا و قابل
اعتماد اطلاعات زيست‌پزشكي ( Biomedical ) در كليه‌ي اشكال خود شهره
گردد. NLM: كتابخانه ي پزشكي قرن 21 سال مالي 2002‌يكي از
سال‌هاي محوري براي برنامه توسعه‌ي امكانات NLM به شمار مي‌آيد . در اين
سال قرارداد 35 درصد از طراحي ساختار به شركت بوستوني Pervy Dean Rogors
داده و قرار داد تكميل طرح نهايي نيز بسته شد. مسائلي چون نقش تاريخي NLM،
به عنوان بزرگ ترين مجموعه‌ي كتاب ها، مجلات و ساير اطلاعات زيست‌پزشكي و
مسئوليت بزرگ و جديد آن در زمينه فناوري زيستي، تحقيقات خدمات پزشكي، سلامت
مصرف كنندگان و حفظ آن از مهم ترين عواملي هستند كه نياز به گسترش فضا را
براي مجموعه‌ها و مراجعان NLM افزون مي‌كند. كنگره‌ي آمريكا در سال
مالي 2000 از NLM خواسته است كه براي ساختار ساختمان جديد، مطالعات امكان
سنجي را انجام دهد و به اين ترتيب برنامه‌هاي روبه رشد مركز ملي اطلاعات
فناوري زيستي ( NCBI) و محدوديت‌هاي فزاينده‌ي فضاي موجود بزرگترين
مجموعه‌ي پزشكي جهان مورد تاييد كنگره قرار گرفت. در سال مالي 2001، كنگره،
منابع مالي را براي فعاليت طراحي مهندسي و ساختاري مجتمع جديد تاسيس كرد.
اخيراً، كنگره در گزارش سنا موسوم به تخصيص اعتبار به نيروي كار، خدمات
انساني، بهداشت و آموزش و پرورش، بر تسريع گذر از فاز طراحي به مرحله‌ي
ساخت تاكيد كرده است: بسياري از بيماري‌هاي خيلي جدي مبناي مولكولي
دارند. از آنجايي كه مركز اصلي اطلاعات فناوري زيستي NLM، حجم عظيمي از
اطلاعات پوشش داده نشده را، در دهه‌ي گذشته سازمان دهي و تحليل كرده است،
لذا اين مركز‌يكي از مناسب ترين اجزاي فرايند تحقيقات به شمار مي‌آيد.
كنگره معتقد است كه اگر اين مركز بخواهد در ايفاي نقش عمده‌ي خود در مبارزه
با بيماري‌ها نهايت مشاركت را داشته باشد، بايد براي پاسخ گويي به تقاضاي
فزاينده ايي كه به آن مي‌رسد به سرعت به تسهيلات و امكانات مورد نظر مجهز
شود . كميته، اعتبار لازم براي چنين تسهيلاتي را تامين و اظهار اميد واري
كرد كه با تكميل طراحي، به سرعت فاز ساخت آغاز گردد. از همين رو كميته از
NIH خواست كه تا تاريخ آوريل 2003 طي گزارشي، ويژگي‌ها و ابعاد تسهيلات
جديد و هزينه ي پيش بيني شده را براساس برنامه زماني با خطوط اجرايي سريع
براي اين كميته ترسيم كند. امكانات فيزيكي جديد ( با توجه به طرح جلد
اين گزارش ) ساختار منحصر به فردي است كه با توجه به فعاليت كتاب خانه‌ي
پزشكي قرن 21 و چشم انداز رو به تكوين آن طراحي شده است . نظر به گسترش
انواع اطلاعات از كتاب ها، مقالات، رسانه‌هاي جمعي، و قرار گرفتن اين
اطلاعات در بانك اطلاعات GenBank، وظيفه‌ي NLM نيز سنگين تر شده است .
انفجار اطلاعات و افزايش تقاضاي دسترسي به اطلاعات از سوي دانشمندان، فراهم
آوران مراقبت‌هاي پزشكي، بيماران،عموم مردم و لزوم مديريت براين مقوله ها،
الزام به تسهيلات نوآورانه و جديد را بيش از پيش نشان مي‌دهد.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقيق برق و الكترونيك دانلود تحقيق كار تحقيقي برق و الكترونيك كتابخانه كتابخانه هاي الكترونيكي كتابخانه هاي الكترونيك كشورها كشورهاي مختلف انواع كشورها كتابخانه الكترونيك

 • جزوه آموزشی سیستم سازه های قابی

  پایان نامه سازه های قابی,پروژه سازه های قابی,تحقیق سازه های قابی,جزوه سازه های قابی,دانلود تحقیق سازه های قابی,دانلود مقاله سازه های قابی,سازه های قاب بندی شده,سازه های قابی,سازه های قابی خمشی,سازه های قابی فلزی,مقاله سازه های قابی دانلود جزوه آموزشی…

 • علم مدیریت

  اسلاید,پاورپوینت,علم,مدیریت دانلود علم مدیریت دانلود فایل علم مدیریت در قالب پاورپوینت و در 34 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: علم مدیریت پاورپوینت اسلاید

 • پاورپوینت ناکافی بودن شیر مادر

  درمان شیر آبکی مادر,درمان کم شدن شیر مادر,درمان کمبود شیر مادر,دعا برای افزایش شیر مادر,رفع آبکی بودن شیر مادر,رنگ شیر مادر,علت آبکی بودن شیر مادر,علت خشک شدن شیر مادر پاورپوینت ناکافی بودن شیر مادر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق جاذبه هاي كيش

  پایان نامه جاذبه هاي كيش,پروژه جاذبه هاي كيش,پروژه در مورد جاذبه هاي كيش,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد جاذبه هاي كيش,جاذبه هاي كيش,دانلود تحقیق جاذبه هاي كيش,دانلود رایگان تحقیق جاذبه هاي كيش,مقاله جاذبه هاي كيش,مقاله در مورد جاذبه هاي كيش…

 • پروژه راه سازي

  پروژه راه,پروژه راهسازی,تحقیق راه,تحقیق راهسازی,دانلود پروژه راه,دانلود پروژه راهسازی,دانلود تحقیق راهسازی,دانلود مقاله راهسازی,راه,راه سازی,راهسازی,روسازی راه,زیرسازی راه,طراحی راه,مقاله راه,مقاله راهسازی دانلود پروژه راه سازي دانلود فایل دانلود پروژه با موضوع راه سازی، در قالب pdf و در 45 صفحه، شامل:     محاسبات…

 • پروژه نرم افزار سیستم مکانیزه انبار به همراه فایل دمو و فایل ویدئوی پیش نمایش

  پایان نامه C#,پایان نامه رشته کامپیوتر C#,پایان نامه سیستم انبار,پایان نامه کارشناسی کامپیوتر,پایان نامه نرم افزار C#,پروژه سیستم انبار,پروژه کارشناسی کامپیوتر,پروژه نرم افزاری,درس پروژه یا C#,سیستم انبار در C#,نرم افزار سیستم مکانیزه انبار دانلود پروژه نرم افزار سیستم مکانیزه انبار…

 • امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93

  آزمون ایستایی ساختمان,امتحان نهایی ایستایی ساختمان,امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان,دانلود آزمون ایستایی ساختمان,دانلود نمونه سوال آزمون ایستایی ساختمان,نمونه سوال آزمون ایستایی ساختمان,نمونه سوال امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان دانلود امتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه…

 • تحقیق درزها در كف سازی همراه با تصاویر و متن لاتین

  تحقیق درزها در كف سازی همراه با تصاویر و متن لاتین درزها در كفسازی همراه با تصاویر و متن لاتین رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق درزها در كف سازی همراه با  تصاویر و متن لاتین،در قالب word قابل ویرایش…

 • تحقیق مهار خوردگی

  پایان نامه خوردگی,پایان نامه مهار خوردگی,پروژه خوردگی,تحقیق خوردگی,تحقیق مهار خوردگی,خوردگی,خوردگی حفره ای,خوردگی شیاری,خوردگی فلزات,دانلود تحقیق خوردگی,مقاله خوردگی,مقاله مهار خوردگی,مهار خوردگی,مهار خوردگی فلزات دانلود تحقیق مهار خوردگی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد مهار خوردگی،در قالب word و در 16صفحه، قابل…

 • پاورپوینت پرینه

  پاورپوینت پرینه عکس پرینه رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع پرینه،در قالب ppt و در 46 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:ناحيه لوزي شكل پوشاننده دهانه تحتاني لگنراس قدامي: سيمفيزيس پوبيس و رباط قوسي پوبيس راس خلفي: نوك…

 • پاورپوینت و تحقیق گروه های خبری

  پاورپوینت و تحقیق گروه های خبری گروه های خبری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت و تحقیق با موضوع گروه های خبری،در قالب ppt و در 37 اسلاید، در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش، شامل:گروه خبري News…

 • پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله

  پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله,تاریخچه مسجد شیخ لطف‌الله,تزئینات کاشی‌کاری,تصاویری از مسجد شیخ لطف‌الله,محراب مسجد شیخ لطف‌الله,ویژگی‌های مسجد شیخ لطف‌الله پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف…

 • تحقیق صلح حديبية

  تحقیق صلح حديبية تحقیق صلح حديبية رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  صلح حديبية،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در ماه ذى قعده سال ششم بود كه رسول خدا (ص) در خواب ديد با…

 • پروژه ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله در SAP

  پروژه SAP,پروژه آماده SAP,پروژه با سپ,پروژه ترمیم سازه,پروژه ترمیم سازه در SAP,پروژه ترمیم سازه در برابر زلزله,پروژه تقویت سازه در SAP,پروژه تقویت سازه در برابر زلزله,پروژه تقویت سازه ها,پروژه زلزله در SAP,پروژه سازه در SAP,نمونه پروژه SAP دانلود پروژه ترمیم…

 • پاورپوینت دلایل اهمیت تئوری حسابداری

  انواع تئوری های حسابداری,اهمیت تئوری حسابداری,پاورپوینت تئوری های حسابداری,تئوری حسابداری چیست,تعریف تئوری حسابداری,چرایی اهمیت تئوری حسابداری,درس تئوری های حسابداری,ضرورت وجود تئوری حسابداری,کاربرد تئوری حسابداری دانلود پاورپوینت دلایل اهمیت تئوری حسابداری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع دلایل اهمیت تئوری حسابداری،در…

 • تحقیق مقايسه بازي هاي كودكان پيش دبستاني مهدكودك رفته با كودكان پيش دبستاني مهدكودك نرفته

  تحقیق مقايسه بازي هاي كودكان پيش دبستاني مهدكودك رفته با كودكان پيش دبستاني مهدكودك نرفته بازي هاي كودكان پيش دبستاني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مقايسه بازي هاي كودكان پيش دبستاني مهدكودك رفته با كودكان پيش دبستاني…

 • پاورپوینت تحلیل بنیادی سهام

  آشنایی با تحلیل بنیادی سهام,پاورپوینت تحلیل بنیادی سهام,پایان نامه تحلیل بنیادی سهام,تحقیق تحلیل بنیادی سهام,تحلیل بنیادی سهام,تحلیل بنیادی سهام پترول,تحلیل بنیادی سهام چیست,تحلیل بنیادی سهام خساپا,مقاله تحلیل بنیادی سهام دانلود پاورپوینت تحلیل بنیادی سهام دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • تحقیق تاثیر شیوه های فرزندپروری والدین بر شخصیت اجتماعی و فرهنگی جوانان

  شخصیت اجتماعی,شخصیت والدین,فرزند پروری,فرهنگی جوانان,والدین تحقیق تاثیر شیوه های فرزندپروری والدین بر شخصیت اجتماعی و فرهنگی جوانان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاثیر شیوه های فرزند پروری والدین بر شخصیت اجتماعی و فرهنگی جوانان،در قالب word و در…

 • تحقیق طرح هادي روستاي دره، دهستان منشاد، بخش ميانكوه، شهرستان مهريز، استان يزد

  بخش ميانكوه,دهستان منشاد,روستای دره,شهرستان مهريز,طرح هادی تحقیق طرح هادي روستاي دره، دهستان منشاد، بخش ميانكوه، شهرستان مهريز، استان يزد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  طرح هادي روستاي دره، دهستان منشاد، بخش ميانكوه، شهرستان مهريز، استان يزد،در قالب word…

 • تحقیق آداب و رسوم خراسان

  آداب و رسوم مردم خراسان,پروژه آداب و رسوم مردم خراسان,تحقیق در مورد آداب و رسوم مردم خراسان,دانلود تحقیق آداب و رسوم مردم خراسان,دانلود رایگان تحقیق آداب و رسوم مردم خراسان,مقاله آداب و رسوم مردم خراسان,مقاله در مورد آداب و رسوم…

 • پاورپوینت رشد هوشمند شهری

  پاورپوینت رشد هوشمند شهری پاورپوینت رشد هوشمند شهری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع رشد هوشمند شهری،در قالب pptx و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مفهوم و موضوع مدل هوشمند شهریسابقه مدل هوشمند شهریعلل توجه به طرح های…

 • پاورپوینت اعمال یداوی و جراحی های صغیر (فصد، سل و بتر)

  اعمال یداوی,اندیکاسیون فصد ضیق,اندیکاسیون فصد وسیع,اندیکاسیون نسبی فصد,پاورپوینت سل و بتر,پاورپوینت فصد,تحقیق سل و بتر,تحقیق فصد,جراحی های صغیر,دلائل برتری فصد بر سایر استفراغات,سل و بتر,فصد,کنتراندیکاسیون فصد,مقاله فسل و بتر,مقاله فصد پاورپوینت اعمال یداوی و جراحی های صغیر (فصد، سل و…

 • تحقیق بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام

  بازده های آتی سهام,تأخیر قیمت سهام,تحقیق بازده های آتی سهام,کیفیت اطلاعات حسابداری,کیفیت اطلاعات حسابداری pdf,مقاله بازده های آتی سهام,مقاله تأخیر قیمت سهام,مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری دانلود تحقیق بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر قیمت سهام و بازده های آتی…

 • گزارش کارآموزی در کانون فرهنگی هنری

  گزارش کارآموزی در کانون فرهنگی هنری گزارش کارآموزی در کانون فرهنگی هنری رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در کانون فرهنگی هنری،در قالب word و در 52 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیده مقدمه فصل اول:1-1- معرفی محل کارآموزی 12-- معرفی کل…

 • تحقیق انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

  انتقال الكترونيكي,انتقال الكترونيكي پول,انتقال الكترونيكي وجوه,بانکداری الکترونیکی,بانکداری الکترونیکی در ایران,تحقیق انتقال الكترونيكي,تحقیق انتقال الكترونيكي پول,تحقیق انتقال الكترونيكي وجوه,تحقیق بانکداری الکترون,تحقیق بانکداری الکترونیکی دانلود تحقیق انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع انتقال الكترونيكي وجوه…